ELINTARVIKETIETEIDEN SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

 

 

Seuran tavoitteena on olla aktiivinen, elinvoimainen ja haluttu kohtaamispaikka elintarviketieteistä ja alan kehittämisestä kiinnostuneille.

 

Vuosi 2017 oli Seuran 70. toimintavuosi. Seura ja sen jaostot toteuttivat toimintatarkoitustaan ja palvelivat jäsenistöään järjestämällä seminaareja, mentorointitapahtumia ja ekskursioita sekä julkaisemalla ammatti- ja tiedelehteä Kehittyvä Elintarvike.

Marraskuulla pidettiin 70-vuotisjuhlatapahtuma Espoon Hanasaaressa.

Vuoden aikana katsottiin myös pidemmälle tulevaan. Toiminnanjohtaja aloitti uudessa työssään 1.1.2017. ja syyskuussa 2017 tehtävää muokattiin toiminnanjohtaja-päätoimittajaksi. Syksyllä päätettiin vaihtaa sekä taittaja että painotalo. Loppuvuonna toteutetun lukijakyselyn toteuttamisen jälkeen aloitettiin lehtiuudistus ja verkkosivu-uudistuksen valmistelu.

 

Seuran tehtävä on yhdistää elintarvikealan ammattilaiset sekä edistää elintarvikealan tutkimustiedon monipuolista soveltamista käytäntöön. Seura tarjoaa jäsenilleen useita erilaisia yhteistyön muotoja: jaostojen toimintaa, seminaareja, yritysvierailuja sekä monipuolisen elintarvikealan ammatti- ja tiedelehden.

 

 

SEURAN HALLINTO, TOIMIHENKILÖT JA TOIMITILAT

Vuosikokouksessa 21.3.2016 seuran puheenjohtajaksi valittiin KtaO Taru Karikoski (Food Consulting Network) ja varapuheenjohtajaksi ETM Erkki Vasara (Luonnonvarakeskus). Erovuoroiset hallituksen jäsenet FT Marika Jestoi (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira), ja FT Oskar Laaksonen (Turun yliopisto) jatkavat toisen kauden. Edellä mainittujen lisäksi hallitukseen kuuluivat ETM Jaakko Arpiainen (Kesko Oyj), TkT Juhani Sibakov (Fazer Group Oy), ELT Elina Säde (Helsingin yliopisto) ja FM Kati Väkeväinen (Itä-Suomen yliopisto)

 

Seuran tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin vuosikokouksessa KHT Pekka Räisänen (Ernst&Young) ja kirjanpitäjänä toimi Jesse Vuorio (Balance-Team Oy). Vuorio aloitti opinnot syksyllä 2017 ja hänen seuraajana jatkoi Marianne Örlund.

 

Seuran hallitus kokoontui seitsemän kertaa ja tämän lisäksi järjestettiin yksi sähköpostikokous. Hallitus ohjasi seuran toimintaa. Toimintaa toteutettiin yhteistyössä jaostojen, päätoimittajan, toiminnanjohtajan, toimituspäällikön sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Seuran toiminnanjohtajana aloitti ETM Laura Hyvärinen osa-aikaisella työsopimuksella vuoden loppuun. Osa-aikainen päätoimittaja TkT Raija Ahvenainen-Rantala jäi eläkkeelle 30.4.2017 ja ETT Laila Seppä aloitti myös osa-aikaisena päätoimittajana. Seppä siirtyi Helsingin yliopiston palvelukseen syyskuussa ja Hyvärisen toimenkuva muokattiin kokopäiväiseksi toiminnanjohtaja-päätoimittajaksi. Kehittyvä Elintarvike -lehden toimituspäällikkönä toimi Pirjo Huhtakangas kokopäiväisessä työsuhteessa.

 

Seuralle ja lehdelle oli vuokrattuna kaksi työhuonetta Elintarviketeollisuusliiton tiloista Helsingin Länsi-Pasilasta.

 

JÄSENET JA VIESTINTÄ

Seuralla oli vuoden 2017 lopussa 965 henkilö- ja 41 kannattajajäsentä.

Esityksiä kunniajäseniksi saatiin viisi ja kaikki esitykset olivat sääntöjen mukaisia. 70-vuotisjuhlan yhteydessä kutsuttiin viisi uutta kunniajäsentä: toimituspäällikkö Pirjo Huhtakangas, DI Matti Kalervo, FT Anja Lapveteläinen, MMM Heikki Manner ja ETM Erkki Vasara.

Emoseuralla oli vuoden lopussa yhteensä 11 kunniajäsentä: FM Carl-Gustaf Spåre, professori, TkT Yrjö Mälkki, professori, ETT Hely Tuorila, MMM Seppo Heiskanen, professori, ELT Hannu Korkeala, TkT Raija Ahvenainen-Rantala. Turun Elintarviketutkijain Seuralla (TETS) oli puolestaan kolme kunniajäsentä: professori, FT Rainer Huopalahti, dosentti Jukka Kaitaranta ja professori, FT Heikki Kallio. Kunniajäsen, professori Pekka Koivistoinen menehtyi 18.8.2017 sairauskohtaukseen kotonaan Suonenjoella 85-vuoden iässä. Professori Pekka Koivistoisen muistokirjoitus julkaistiin lehden numerossa 5/2017.

 

Jäsenmäärä on laskenut hieman parhaista vuosista. Jäsenhankintakampanja käynnistettiin loppuvuodesta 2017 vuoden ajaksi. Seuraan liittyi vuoden 2017 aikana xx henkilöjäsentä ja xx kannattajajäsentä. Seurasta erosi omasta pyynnöstä xx jäsentä. Seurasta erotettiin xx henkilöä, koska he jättivät jäsenmaksun maksamatta. Yhteensä henkilöjäsenmäärä laski 12 jäsenen verran ja kannattajajäsenmäärä nousi kuudella. Jäsenistä noin kymmenen prosenttia oli opiskelijajäseniä ja 20 prosenttia eläkeläisiä.

 

Uutiskirje-tyyppiset viestit lähetettiin jäsenten sähköposteihin Mailchimp-työkalulla edellisen vuoden tapaan. Yhteensä vuoden aikana lähetettiin xx uutiskirjettä. Vain yhdessä uutiskirjeessä oli kaupallinen ilmoitus, tarkemmin sanoen työpaikkailmoitus.

Sosiaalisen median kanavista Twitter on aktiivisin, sen jälkeen Facebook-sivu. Twiitit tavoittivat vuoden aikana xx näyttökertaa.  

Tilaisuuksia mainostettiin Kehittyvä Elintarvike -lehdessä, jäsenviesteissä, seuran kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Seuran kotisivuilla (www.ets.fi) esiteltiin seuraa ja sen toimintaa.

 

Ilmoittautumisissa ja siihen liittyvässä maksuliikenteessä käytettiin Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmää. Webropol-kyselytyökalua hyödynnettiin opiskelijoiden verkostoitumistutkimuksen tekoon ja lehden lukijakyselyyn.  

 

SEURAN TALOUS

Seuran toiminnan rahoitus perustui lehden ilmoitustuloihin, lehtitilausmaksuihin, henkilö- ja kannattajajäsenmaksutuloihin, tapahtumien osallistumismaksuihin sekä avustuksiin.

 

25-vuotisjuhlarahaston arvo heinäkuussa 2016 oli 16 848,57 €.

 

Tutkimustiedon hyödyntäminen -kyselytutkimukseen saatiin Elintarvikkeiden Tutkimussäätiöltä 2 500 €, mutta tutkimuksen toteuttaminen siirrettiin vuodelle 2018. Loppuvuodesta 2017 saatiin 5 000 € apuraha Elintarviketeollisuusliitolta korkeakouluopiskelijoiden Tehoa työnhakuun -mentorointikiertueeseen, joka toteutetaan myös vuonna 2018.

 

Seuran ja Kehittyvä Elintarvike -lehden tilikauden 2016 tulos oli 2 463 € (vuonna 2015 -10 469 €). Seuran sijoitusomaisuuden käypäarvo 31.12.2016 oli 0 €. Henkilöjäsenmaksuja korotettiin viidellä eurolla vuodeksi 2017. Varsinaisilta jäseniltä 65 € työelämässä olevilta ja opiskelijoilta ja eläkeläisiltä eli työelämän ulkopuolella olevilta 35 €. Kannattajajäsenmaksu oli 500 € yrityksiltä, joiden henkilöstön määrä oli yli 20 ja 200 € yrityksiltä, joiden henkilöstön määrä oli korkeintaan 20. Jäsenhinnat päätettiin pitää samoina vuodeksi 2018.

 

Stipendit

Syksyllä 2016 ei valittu väitöskirjastipendinsaajia, joten 25-vuotisjuhlarahastosta jaettiin 500 € väitöskirjastipendi kevään vuosikokouksessa. Professori Vieno Piirosen ja dosentti Susanna Kariluodon ehdotuksesta saajaksi valittiin ETT Bhawani Chamlagain Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen elintarvikekemian osastolta.

Väitöstyön aihe oli “Fermentation fortification of active vitamin B12 in food matrices using Propionibacterium freudenreichii: Analysis, production and stability”.

ETS:n hallitus päätti olla myöntämättä opinnäytetyöstipendiä vuonna 2017. Määräaikaan mennessä tulleet sääntöjen mukaiset kolme ehdotusta eivät hallituksen mielestä sisältäneet riittävästi uutuusarvoa. 

Syksyllä hallitus antoi 25-vuotisjuhlarahastosta 500 €:n väitöskirjastipendin TkT Leenamaija Mäkilän väitöskirjatyölle Effect of Processing Technologies on Phenolic Compounds in Berry Products, Turun yliopisto, Biokemian laitos, Elintarvikekehitys, myönnettiin 500 € stipendi.

 

 

SEURAN TOIMINTA, TAPAHTUMAT, KOKOUKSET JA APURAHAHANKKEET

Seura ja jaostot järjestivät ajankohtaisista aiheista seminaareja, joihin kaikki jäsenet olivat tervetulleita. Tilaisuuksia järjestettiin myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seminaarit olivat myös toiminnan rahoitukselle tärkeitä.

 

Seuran ja viiden jaoston (ATJ, EAJ, EHJ, ETMJ ja PTJ) vuosikokoukset pidettiin 21.3.2017 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralla. Kokouksessa oli paikalla 28 jäsentä. Kokouksen yhteydessä ylitarkastaja Joni Haapanen piti puheenvuoron Sianlihan viennin Kiinan kiemurat ja muita vientitarinoita.

 

Syyskokous pidettiin Huolintatalossa Helsingissä 14.12. Kokouksen yhteydessä toimialapäällikkö Mari Lukkariniemi Elintarviketeollisuusliitosta piti puheenvuoron akryyliamidiasetuksesta. Kokouksessa oli paikalla 16 jäsentä ja puheenvuoroa oli kuuntelemassa myös neljä jäsentä etäyhteyksillä.

 

Seura ja lehti olivat esillä omien tapahtumien lisäksi Kemian päivillä 29.‒30.3. Helsingissä, Elintarvikepäivässä 17.5. Helsingissä ja Elintarviketeollisuus-messuilla 13.‒14.9. Tampereella.

 

 

SEURAN JAOSTOT JA PAIKALLISSEURAT

Seuralla oli viisi teemajaostoa, yksi aluejaosto ja yksi alueseura. Teemajaostot olivat Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ), Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ), Elintarvikehygienian jaosto (EHJ), Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto (ETMJ) ja Prosessitekninen jaosto (PTJ). Aluejaostona toimii ravitsemuspainotteinen Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ) ja alueseurana Turun elintarviketutkijain Seura ry (TETS). Monet seuran jäsenet olivat aktiivisia jaostoissa. Jaostot päättivät omasta toiminnastaan ja vuosikokoustensa aikatauluista.

 

Jaostojen tavoitteena oli edistää ja kehittää elintarvikkeisiin liittyvää tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta tiedottamalla jäsenistölleen alaan liittyvistä kursseista ja kongresseista sekä järjestämällä alaa koskevia seminaareja, teemapäiviä ja ekskursioita. Jaostojen tilaisuudet olivat seuran tilaisuuksia ja niistä viestittiin seuran käytössä olevissa viestintäkanavissa.

 

Jaostot osallistuivat jäsenten rekrytointiin, Kehittyvä Elintarvike -lehden toimituskuntaan ja kirjoittivat artikkeleja lehteen.

 

Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto ATJ

Vuosi 2017 oli 32. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui xx kertaa. Lisäksi johtoryhmä keskusteli ajankohtaisista asioista aktiivisesti sähköpostitse. Johtoryhmään kuuluivat FT Terhi Pohjanheimo (puheenjohtaja, Turun yliopisto), FM Pauliina Ojansivu (sihteeri, Turun yliopisto), ETM Maija Greis (Valio Oy), ETK Elina Laaksonen (Helsingin yliopisto), FT Oskar Laaksonen (Turun yliopisto), ETM Minna Lehdonvirta, elintarvikeinsinööri Taru Nuorkivi (Vaasan Oy), ETM Kari Solala (Makery) ja ETM Tuomo Tupasela (Luonnonvarakeskus Luke).

 

ATJ osallistui European Sensory Science Societyn E3S:n toimintaan. E3S-yhteisö on merkittävä verkosto aistinvaraisen tutkimuksen alueella. ATJ:n johtoryhmän puheenjohtaja Terhi Pohjanheimo osallistui Pariisissa E3S:n hallituksen vuosikokoukseen, työryhmien kokouksiin sekä seminaariin x.‒x.x.2017. Seuraava vuosikokous järjestetään toukokuussa 2018 Irlannissa. ATJ:n edustajaksi kokouksessa on ilmoittautunut Terhi Pohjanheimo. E3S:n työryhmiin (Working group) kuuluu myös muita suomalaisjäseniä: Tuomo Tupasela (PDO-ryhmä), Oskar Laaksonen (Education-ryhmä), FM Sari Puputti (opiskelijaryhmä) ja FT Mari Sandell (Lapsi- ja Taste Sensitivity-ryhmä). Terhi Pohjanheimo kirjoitti jutun E3S:n vuositapaamisesta ja symposiumista Hollannissa Kehittyvä Elintarvike -lehden numeroon 4/2016.

 

Kevätseminaari Tunteita ja tuoksuja pidettiin ti9.2.2016 Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaarissa kuultiin hajuihin ja tuoksuihin liittyvät puheenvuorot mm. hajututkijan, aromiteollisuuden, tuoksumarkkinoinnin ja Allergia- ja astmaliiton näkökulmasta. Tilaisuuteen kutsuttiin kaksi ulkomaista puhujaa: apulaisprofessori Jonas Olofsson Tukholman yliopistosta ja tutkija Kristel Vene Tallinnan teknisestä yliopistosta. Aihe houkutteli ja veti salin täyteen: seminaariin osallistui 68 henkilöä. Seminaarista julkaistiin juttu lehden numerossa 2/2016.

 

Jaosto vieraili Fazerin uudessa vierailukeskuksessa 16.11. Vierailun ohjelmassa oli Majlen Fazerin suklaakoulu ja tutustuminen Fazerin toimintaan. Vierailuun osallistui noin 50 jäsentä. Vierailun annista kerrottiin Mailchimp-uutiskirjeessä 1.12.2016.

 

Opiskelijastipendin (200 €) saajaksi valittiin vuonna 2016 valmistunut xx. Stipendikuulutus lähetettiin sähköpostitse Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Metropolian, Hämeen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen aistinvaraisen arvioinnin opinnäytetöistä vastaaville. Jonna Alhonen esitteli työtään Tunnereaktion mittaaminen: ruokatuotteilla herätettyjen tunteiden keholliset vasteet kevätseminaarissa 9.2.2016.

 

Jaostossa oli vuoden 2017 lopussa 466 jäsentä.

 

Elintarvikeanalytiikan jaosto EAJ

Vuosi 2016 oli 17. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui xx. Johtoryhmään kuuluivat FT Eila Järvenpää (puheenjohtaja, Luonnonvarakeskus Luke), FT Oskar Laaksonen (sihteeri, Turun yliopisto), FT Anu Johansson (Netfood-Lab Oy), FT Päivi Laakso (Eurofins Scientific Finland Oy), FM Teija Nurmela (Ordior Oy), FT Tiina Ritvanen (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) ja FT Mika Tuomola (HKScan Oyj).

 

Jaostossa oli vuoden 2017 lopussa 288 jäsentä.

 

Elintarvikehygienian jaosto EHJ

Vuosi 2017 oli 32. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui xx kertaa. Johtoryhmään kuuluivat FT Timo Nieminen (puheenjohtaja, Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes), ETM Juha-Pekka Vieno (sihteeri, McDonald´s Oy), elintarvikeinsinööri Piia Ahde (Kalatukku E. Eriksson Oy), ETM Katarina Harjunpää (Lantmännen Unibake Finland), ETM Katriina Kojo (Anticimex Oy), ETM Henna Moisio (HK Scan Oy), ETM, MBA Asko Mäyry (ABC Solutions Oy) ja TkT Gun Wirtanen (Ruralia-instituutti).

Jaostossa oli vuoden 2016 lopussa 444 jäsentä.

 

Elintarvikealan talous- ja markkinointijaosto ETMJ

Vuosi 2017 oli jaoston 9. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui xx kertaa. Johtoryhmään kuuluivat ETT Jarmo Heinonen (puheenjohtaja ja sihteeri, Laurea-ammattikorkeakoulu), dosentti, TkT Leena Lankoski (Helsingin yliopisto), ETM Markus Luhtala (Stockmann), professori Jari Salo (Helsingin yliopisto) ja ETM Marleena Tanhuanpää (Elintarviketeollisuusliitto ry).

 

Jaosto järjesti 14.2. vierailun Valiolle…

 

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallituksessa Elintarviketieteiden Seuraa edusti ETMJ:n puheenjohtaja Jarmo Heinonen. Heinonen toimi myös 70-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtajana.

 

Jaostossa oli vuoden 2017 lopussa 163 jäsentä.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto IPSJ

Vuosi 2017 oli 13. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui xx kertaa. Lisäksi yhteyttä pidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Johtoryhmään kuuluivat: FM, restonomi (AMK) Tiina Ovaskainen (puheenjohtaja, Valio), FM Ilona Ikonen (sihteeri, Olvi), FM Annakaisu Kuokkanen (Valio), FM Merja Nykter (Valio), FM Kati Väkeväinen (Itä-Suomen yliopisto) ja FM Tiina Tiussa (Apetit Kala).

 

Vuosikokous ja yritysvierailu järjestettiin 16.6.2016 Apetit Kala Oy:lla. Kokoukseen osallistui 10 jäsentä. Vuosikokouksesta ja vierailusta oli juttu Kehittyvä Elintarvike -lehden numerossa 4/2016.

 

Jäsenhankintatilaisuus pidettiin 18.11.2016 Itä-Suomen yliopiston Nutrition Day -tapahtuman yhteydessä.

 

IPSJ:llä on seuran viestintäkanavien lisäksi oma sähköpostilista ja Facebook-ryhmä: Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (ETS ry).

 

Jaostossa oli vuoden 2017 lopussa 87 jäsentä.

 

Prosessitekninen jaosto PTJ

Vuosi oli jaoston 17. kokonainen toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa. Johtoryhmään kuuluivat TkT Juhani Sibakov (puheenjohtaja, Fazer Group), TkT Helena Kautola (sihteeri, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK), ETT Reetta Kivelä (Green&Gold Foods), TkT Markku Hurme (Aalto-yliopisto), ETT Kirsi Jouppila (Helsingin yliopisto), ETM Pasi Perkiö (E. Gavrielides) ja ETM Iiris Myllymäki.

 

PTJ:n opiskelijailta oli Pauligilla 16.2.2016. Osallistujia oli 30 henkilöä. Tapahtumasta kirjoitettiin juttu Kehittyvä Elintarvike -lehden numeroon 2/2016.

 

PTJ:n kevätekskursio tehtiin Länsi-Suomeen 16.6.2016. Teemana oli proteiini. Vierailukohteina olivat Finnsoy Oy (Uusikaupunki), Munax Oy (Laitila) ja Finnamyl Oy (Kokemäki). Osallistujia retkellä oli 19 osallistujaa. Vierailusta kirjoitettiin juttu lehden numeroon 4/2016.

 

Jaosto järjesti Tieteiden talolla syysseminaarin 14.9.2016 teemalla Elintarvikealan investoinnit. Tilaisuuteen osallistui 34 vierasta ja kuusi puhujaa. Puhujina olivat johtaja Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta, kehityspäällikkö Essi Hanhinen Valiolta, toimitusketjun johtaja Jarkko Arrajoki Fazer Mylly Oy:ltä, toimitusjohtaja Janne Rantanen Merta Logistic/Stadin Kalasta, teknologiajohtaja Reetta Kivelä Gold & Green Food Oy:stä sekä tuotepäällikkö Heli Nurkkala Finnamyl Oy:stä.

Seminaarista tuli hyvää palautetta. Seminaarin annista kirjoitettiin juttu lehden numeroon 6/2016.

 

Jaosto järjesti ensimmäisen kerran ammattikorkeakouluopiskelijoille mentorointitilaisuuden. Urailta Vinkkejä hyvään työelämään järjestettiin 9.11.2016 Hämeen ammattikorkeakoulun HAMKin tiloissa Sairiossa. Mentoreina olivat toimitusjohtaja Harri Ihanainen Buffalo Foodsilta, laatu- ja ympäristöpäällikkö, ETM Anne Isokangas Hämeenlinnan osuusmeijeriltä, tuotekehitysinsinööri, laatu- ja ympäristöpäällikkö Hanna Metsä-Eerola Sensonilta, kehityspäällikkö Elina Rintala Valiolta ja vanhempi tutkija Tuomo Tupasela Luonnonvarakeskukselta (Luke). Paikalla oli yhdeksän opiskelijaa. Tilaisuuden annista kerrottiin Mailchimp-uutiskirjeessä 1.12.2016.

 

Jaostossa oli vuoden 2017 lopussa 338 jäsentä.

 

Turun Elintarviketutkijain Seura ry TETS

 

Vuosi oli alueseuran 58. toimintavuosi. Hallitus kokoontui xx kertaa. Hallitukseen kuuluivat FT Mika Kaimainen

(puheenjohtaja, Turun yliopisto), Fil. yo Jasmin Moussa (varapuheenjohtaja, Turun yliopisto), FM Heikki Aisala (sihteeri-taloudenhoitaja, Turun yliopisto), FM Aino Kopu (Raisio-konserni), FM Ilkka Ojansivu (Raisio-konserni) ja LuK Hanna-Mari Salmia (tiedotusvastaava).

 

Vuosikokous järjestettiin 10.2.2016 Oy Roberts Ab:lla Turussa. Paikalla oli 16 jäsentä ja yksi ulkopuolinen, joka oli opiskelijastipendin saaja. Tilaisuudesta ja TETSin toiminnasta kirjoitettiin juttu Kehittyvä Elintarvike-lehden numeroon 2/2016.

 

250 €:n opiskelijastipendit jaettiin DI Niko Markkiselle diplomityöstä Tyrnin (Hippophaë rhamnoides) hedelmäliha- ja siemenöljyjen triasyyliglyserolien rasvahappokoostumus ja siihen liittyvien biosynteesigeenien ilmenemistasot kasvukauden aikana ja insinööri (AMK) Rae-Marjukka Merivirralle insinöörityöstä Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirja. Alueseura tuki myös neljän nuoren jäsenen (Kaisa Halme, Jasmin Moussa, Hanna-Mari Salmia ja Eerika Vuorinen) osallistumista Elintarvikepäivään 17.5.2016.

 

Seuran jäsenet tutustuivat myös Jymy-luomujäätelöihin Turussa Lounais-Suomen Marttojen tiloissa 21.4.2016. Yritys- ja tuote-esittelyn piti Suomisen Maito Oy:n Tuotantoinsinööri Antti Salomaa. Paikalla oli 19 jäsentä. Vierailusta kirjoitettiin juttu lehden numeroon 3/2016.

 

Syysretki järjestettiin lähi- ja luomuruokateemalla 28.9.2016. Retki suuntautui Rymättylään SikkaTalun lammastilalle ja Mikolan luomutilalle. Retken päätteeksi ruokailtiin ravintola Pohjakulmassa. Retkellä oli mukana 18 jäsentä. Tapahtuman annista kirjoitettiin juttu lehden numeroon 5/2016.

 

Alueseuralle on ostettu Turun yliopiston Elintarvikekemian oppiaineen 45-vuotisjuhlakirja Pro Civitate Pro Universitate Alimenta ex pura Septentrionum natura – 45 vuotta pohjoista elintarviketutkimusta Turun yliopistossa, ja kirja on jäsenistön lainattavissa alueseuran hallituksen kautta.

 

Alueseurassa oli vuoden 2016 lopussa 190 henkilöjäsentä, joista kolme oli kunniajäseniä ja kahdeksan nuoria jäseniä, sekä yksi kannattajajäsen.

 

Seuran sidosryhmät ja kansainväliset yhteydet

Seura oli Suomen Kemian Seuran koordinatiivinen jäsen ja toimi Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Seuralla oli Jarmo Heinonen edustajana Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallituksessa. Lehden toimituksen väki osallistui Elintarvikepäivän ohjelman suunnitteluun. Seuraa edusti Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan järjestämässä Elintarviketalouden Professional Development eli PD-koulutuksen lautakunnassa ELT Elina Säde. Seura haki jäsenyyttä myös Suomen Tiedekustantajien liitossa ja jäsenyys myönnettiin vuoden 2017 alussa.

 

Seura toimi kansallisena jäsenenä European Federation of Food Science and Technology’ssä (EFFoST). Seura piti yhteyksiä Pohjoismaiden elintarviketieteellisiin sisarseuroihin ja osallistui Norjan ja Ruotsin elintarvikepäiville. Livsmedelsdagarna 7.-8.9.2016 ”Innovera mera”, Seuran edustajina Ruotsissa olivat ETM Elisa Piesala ja DI Virpi Varjonen. Piesala ja Varjonen kirjoittivat tilaisuuden annista jutun Kehittyvä Elintarvike -lehden numeroon 5/2016.

Seura on The European Sensory Science Societyn (E3S) perustajajäsen. E3S:n ja sen ryhmien toiminnassa Seuraa edustaa Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston jäseniä.

 

KEHITTYVÄ ELINTARVIKE –LEHTI

Kehittyvä Elintarvike -lehti ilmestyi 27. toimintavuotenaan kuusi kertaa: helmi-, huhti-, kesä-, syys-, loka- ja joulukuussa. Lehden painosmäärä vaihteli vuonna 2016 välillä 2 500–3 500 ja numeroiden sivumäärä välillä 52–68. Lehden kotisivuilla (www.kehittyvaelintarvike.fi) olivat kysyttyjä muun muassa haku-, juttuvinkki-, palaute- ja ajankohtaistoiminnot. Myös lehtiarkistoa hyödynnettiin ahkerasti. Lehtiarkistosta voi etsiä hakusanalla lehdessä julkaistuja juttuja sekä ladata näköislehtiä vuoden viiveellä ilmestymisestä. Uusimmista numeroista löytyvät kansi, sisältösivut, pääkirjoitus, kolumni, pakina, puheenvuoro sekä Maailma mausteilla -palsta.

 

Lehden teemat

Numeron 1/2016 teemana oli Valvonta & Analytiikka ja Puhtaanapito & Hygienia. Tätä numeroa jaettiin Gastro -messuilla 16.‒18.3. Helsingissä.

 

Numeron 2/2016 teemana oli Tuotekehitys & Trendit ja Elintarvikeketju & Biotalous. Numerosta oli lisäjakelu Elintarvikepäivässä 17.5.

 

Numeron 3/2016 teemana oli Kunnossapito & Työturvallisuus ja Resurssitehokkuus & Digitalisaatio.

 

Numeron 4/2016 teemana oli Koneet, Laitteet & Prosessit ja Pakkaaminen & Logistiikka. Numerosta oli lisäjakelu FoodTec & Pactec -messuilla 20.‒22.9. Helsingissä.

 

Numeron 5/2016 teemana oli Koulutus & Kansainvälistyminen ja Vienti & Tuonti. Tätä numeroa jaettiin myös seuran järjestämissä mentorointitapahtumissa Helsingissä ja Hämeenlinnassa sekä Nutrition Day -tapahtumassa marraskuussa Kuopiossa.

 

Numeron 6/2016 teemana oli Valmistus- ja lisäaineet ja Hankinnat & Vastuullisuus.

 

Lehden yhteistyökumppanit

Lehdenteossa toimitusta avustivat ETS:n ja TETSin hallitukset, jaostojen johtoryhmät sekä lehden viestintä- ja talousassistentti. Lehden tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat ilmoitusmyyjät Jukka Peussa ja Seppo Jääskelä. Lisäksi lehdenteossa oli mukana laaja joukko asiantuntijoita.

 

Toimituskunta pohti lehden sisältöä numerokohtaisesti. Toimituskunnan kokoonpano vaihteli teeman mukaan. Toimituskunnan jäsenet olivat pääsääntöisesti jaostojen johtoryhmän edustajia. Ideointi tehtiin pääosin sähköpostilla. Lisäksi toimituskuntaan osallistui tarvittaessa muita elintarvikealan asiantuntijoita.

 

Lehden kehittämistä pitkällä tähtäimellä pohti neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa työskentelivät ETT Marina Heinonen (Helsingin yliopisto), DI Matti Kalervo (Kesko), TkT Anu Kaukovirta-Norja (VTT 4.9. asti ja Valio 5.9. lähtien), MMM Eeva-Liisa Lehto (Foodwest Oy), ETT Jussi Loponen (Fazer), ETT Tarja Suomalainen (Arla), FT Raija Tahvonen (Luonnonvarakeskus Luke), ETM Marleena Tanhuanpää (ETL ry), ETM Jari Toivo (Tekes), MMM Päivi Tähtinen (Vilja-alan yhteistyöryhmä) sekä seuran puheenjohtaja.

 

Kehittyvä Elintarvike -lehti koostui asiantuntija-artikkeleista ja toimituksen kokoamista katsauksista ja haastatteluista. Lehden vakituisia avustajia olivat VT Anne Haikonen, FM Anna Hillgrén, MMM Heikki Manner, ETM Kaisu Meronen, FT Mari Sandell, ETM Jari Toivo, DI Virpi Varjonen (Tanska) ja ETM Ari Virtanen (Etelä-Korea). Kaisu Meronen kokosi Ravitsemus & Terveys -sivut, Ari Virtanen Maailma mausteilla -palstan ja Heikki Manner mm. pakinoita.

 

Neuvottelukunnan ja lehden vakituisten avustajien yhteinen tapaaminen pidettiin 15.6.

 

Taitosta, painatuksesta ja postihuolinnasta vastasi numeroiden 1‒2 osalta Vammalan Kirjapaino Oy/Pieksäprint Oy, numeroiden 3‒6 osalta Hämeen Kirjapaino. Vammalan Kirjapaino haettiin konkurssiin, kun numero 2/2016 oli juuri ehditty painaa. Toimituksen kovan hoputuksen ansiosta painoarkit saatiin leikattua ja numero 2 sidottua ja postitettua niin, että sen ilmestyminen myöhästyi vain viikon. Leikkauksen, sidonnan ja postihuolinnan hoiti Pieksäprint Oy. Samanaikaisesti käyntiin nopeatempoinen tarjouskierros uuden taitto- ja painatusyhteistyökumppanin löytämiseksi numerosta 3/2016 alkaen. Tarjousten pohjalta sovittiin, että Hämeen Kirjapaino Oy taittaa, painaa ja hoitaa postihuolinnan numeroiden 3‒6/2016 osalta.

 

RISKIT

Seura toiminnan riskit liittyvät rahoituspohjaan, jäsenistöön, henkilöstöön ja lehden kiinnostavuuden ylläpitämiseen. Tärkein rahoituksen lähde on ollut ilmoitusmyynti, seuraavaksi tärkein jäsenmaksutuotot. Ilmoitusmyynti on hoidettu ostopalveluna, mutta ilmoitushankkija ilmoitti jäävänsä eläkkeelle kesäkuussa 2017 ja lupautui hoitamaan ilmoitushankinnan alustavasti vuoden 2017 loppuun saakka. On tärkeää kyetä ylläpitämään lehden kiinnostavuus, jotta ilmoittajat näkevät lehden jatkossakin hyvänä markkinointikanavana. Päätoimittaja vaihtuu toukokuussa 2017 ja vuoden 2017 alussa on siirrytty toiminnanjohtaja-malliin. Myös yhdistyksen hallituksessa on vaihtuvuutta. Jäsenmäärä on hitaasti vähentynyt muun muassa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. On tärkeää saada alan opiskelijat mukaan ja hankkia lisää kannattajajäseniä.

 

TULEVA KEHITYS

Toiminnan riskeihin on pyritty vastaamaan ennakoivasti. Rahoituksen monipuolisuuden ja vahvuuden ylläpitämiseksi seuralle päätettiin palkata toiminnanjohtaja. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös jäsentyytyväisyyden ja jäsenpalvelujen kehittäminen. Vuoden 2017 aikana lanseerataan uudentyyppisiä tapahtumakonsepteja, jotka tukevat strategiaa. Näillä konsepteilla halutaan palvella niin tieteellisen tiedon jakamiseen liittyvää tehtävää kuin tukea jäsenten välisen verkostoitumista. Palveluja nykyaikaistetaan, muun muassa kotisivut pyritään päivittämään nykyaikaisiksi ja etäyhteyksiä otetaan paremmin käyttöön niin hallitus-, jaosto- kuin jäsentoiminnassa.

 

Seuralle palkattiin uusi toiminnanjohtaja 1.1.2017 alkaen ja valittiin uusi päätoimittaja Ahvenainen-Rantalan jäädessä eläkkeelle 1.5.2017. Kolmella toimihenkilöllä on enemmän näkemyksiä ja mahdollisuuksia kehittää toimintaa kuin kahdella. Ilmoitusmyynnin jatkuvuuden turvaaminen otetaan toimintakauden aikana esille, ja sille mietitään vaihtoehtoisia ratkaisuja.

 

erotettavia, eivät maksaneet laskua 2017

 

Aila Espo

Tapani Hyvönen

Kaisa Immonen

Leo Junkkarinen

Mari Koskinen

Leo Taskinen

Tomi Vuorinen