Monipuolista toimintaa

ETS järjestää mm. teema- ja koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja yritysvierailuja. Seura jakaa 25-vuotisjuhlarahastostaan vuosittain tunnustuspalkinnon ansiokkaasta elintarvikealan tutkimuksesta ja opiskelijastipendejä tunnustukseksi hyvistä opinnäytetöistä.

Elintarviketieteiden Seura julkaisee kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Kehittyvä Elintarvike -lehteä sekä osallistuu sekä Kemian päivien yhteydessä järjestettävän Elintarvikesymposiumin että Elintarvikepäivien järjestelyihin.

Seuran toimintaa koordinoi hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajalistalla on elintarvikealalle tuttuja nimiä: Antti Ahlbäck, Fritz Niinivaara, Matti Linko, Pekka Koivistoinen, Kari Salminen, Carl-Gustav Spåre jne.

Jaostot ja paikallisseurat

Seuralla on kuusi jaostoa: Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ), Elintarvikeanalytiikkajaosto (EAJ), Elintarvikehygienian jaosto (EHJ), Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto (ETMJ) ja Prosessitekninen jaosto (PTJ), Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ). Ne levittävät oman erikoisalansa tietoutta, järjestävät teemapäiviä jne. Seuran paikallisjärjestönä toimii Turun Elintarviketutkijain Seura (TETS).