Stipendikuulutus

 

Elintarviketieteiden Seura ry (ETS) ja Aistivaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ) pyytävät stipendiehdotuksia opinnäytetöiden ja väitöskirjojen ohjaajilta.

 

Stipendit myönnetään opiskelijoille ansiokkaista elintarvikealan opinnäytetöistä sekä 25-vuotisjuhlarahaston stipendi ansiokkaasta väitöskirjatyöstä.

ETS palkitsemat työt, jotka ovat valmistuneet lukuvuoden 2016-2017 aikana. Opinnäytetyöstipendin suuruus on 200 euroa. Väitöskirjastipendin suuruus on 500 euroa. ATJ palkitsee työn, joka on valmistunut vuoden 2017 aikana 200 euron stipendillä. ETS ja ATJ pidättävät oikeuden olla jonain vuonna jakamatta stipendiä, mikäli kriteerejä täyttävää opinnäytetyötä ei löydy.

 

Ohjeita ehdotukseen

Työn tulee olla korkeatasoinen. Työssä tulee ilmetä jotakin uutta, konkreettista ja ajankohtaista.

ETS painottaa arvioinnissa työn tulosten merkitystä elintarvikealalle.

ATJ painottaa arviointia tehdessä työssä käytettyjä aistinvaraisen arvioinnin menetelmiä ja merkitystä aistinvaraisen tutkimuksen alalle. 

 

Opinnäytetyön ehdotuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat:

-          Opiskelijan nimi

-          Opinnäytetyön otsikko

-          Tiivistelmä

-          Työn valmistumispäivä

-          Työn arvosana (mikäli työllä ei vielä ole arvosanaa, opintosuoritusrekisteriote)

-          Vapaamuotoinen perustelu siitä, miksi tämä työ ansaitsee stipendin

 

Ohjaajia pyydetään jättämään ehdotus stipendinsaajasta 3.11.2017 mennessä.

 

ETS:n hallitukselle sähköpostilla: laura.hyvarinen@ets.fi

ATJ:n johtoryhmälle sähköpostilla: terhi.pohjanheimo@utu.fi

 

Lisätietoja stipendin myöntämisestä yllä olevilta henkilöiltä.