Prosessitekninen jaosto (PTJ)

Prosessitekninen jaosto (PTJ) on perustettu 24.4.2000. Jäseniä on yli 300. PTJ:n tavoitteena on kansainvälisen ja kotimaisen prosessiteknisen tietotaidon lisääminen jaoksen ja seuran jäsenistölle. Prosessitekninen jaosto keskittyy elintarvikeprosessi- ja teknologiakysymyksiin, kuten optimointiin, hallintaan, mittaustekniikkaan, muokattavien materiaalienominaisuuksien kehittämiseen ja prosessimallinnukseen sekä simulointiin.

PTJ järjestää koulutus- ja teematapahtumia sekä pyrkii toiminnallaan kehittämään tutkimuslaitosten, elintarvikealan koulutuksen, tutkimuksen sekä yritysten välistä yhteistyötä.

 

PTJ:n johtoryhmä 2018

 

Juhani Sibakov, TkT, puheenjohtaja

Fazer Group

040-5363428

juhani.sibakov(at)fazer.com

 

Anne Palmio, Fil.K., Bio- ja elintarviketekniikan insinööri & MJD, sihteeri

Vaisala Oyj

anne.palmio(at)vaisala.com

 

Kirsi Jouppila, ETT

Helsingin yliopisto

kirsi.jouppila(at)helsinki.fi

 

Harri Latva-Mäenpää, FT

Foodwest Oy
harri.latva-maenpaa(at)foodwest.fi

 

Ilkka Taponen, Tradenomi


Gold & Green Foods Oy
itaponen(at)gmail.com

 

Marjatta Vahvaselkä, TkL

marjatta.vahvaselka(at)gmail.com