Mitä seura voi tarjota?

Elintarviketieteiden Seura r.y. on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää ja kehittää Suomessa koko elintarvikeketjuun kohdistuvaa tieteellistä ja teknologista tutkimusta, kehitystyötä ja koulutustoimintaa ja näiden monipuolista soveltamista käytäntöön sekä lisätä jäsenten yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa. Seuratoimii erityisen aktiivisesti erikoisjaostojensa (ATJ, EAJ, EHJ, ETMJ, PTJ, IPSJ ja TETS) kautta. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 1000 henkilöjäsentä, lisäksi kannattajajäseniä on 34. TETSillä on yksi kannattajajäsen. Seura on jäsenenä sekä eurooppalaisessa että kansainvälisessä elintarviketieteiden seuroissa ja lisäksi pitää aktiivisesti yhteyttä myös pohjoismaisiin sisarseuroihinsa.

Jäsenmaksuun kuuluva Kehittyvä Elintarvike -lehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, on suomalainen elintarvikealan ammattijulkaisu ja se toimii myös alan keskustelufoorumina. Lehdessä käsitellään ajankohtaisia elintarvikealan kysymyksiä ja sitä lukevat seuran jäsenten lisäksi monet muut elintarvikealan ammattilaiset, mm. yritysjohto, valvontaviranomaiset, terveydenhoitoalan henkilöstö sekä opetus- ja koulutusalan henkilöstö. Lisäksi jäsenistöllelähetetään muuta jäsenpostia (seuran tapahtumat, muita elintarvikealan tilaisuuksia, kokousasiaa jne).

 

Jäsenmaksun suuruus 2017

Työelämässä oleva jäsen 65 eur

Työelämän ulkopuolella oleva jäsen 35 eur

Kannattajajäsen 500 eur (yli 20 henkilön organisaatio) / 200 eur (korkeintaan 20 henkilön organisaatio)

 

Henkilöjäsen

Täytä jäsenhakemuslomake ja palauta se seuralle joko sähköpostitse (info@ets.fi) tai postitse (ETS ry, PL 115, 00241 Helsinki). Hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa kokouksessaan; kokouksia pidetään noin 6 kertaa vuodessa.

 

Kannattajajäsen

Elintarviketieteiden seuran kannattajajäsenedut

* Kannattajajäsenestä tehdään esittelyjuttu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.

* Kannattajajäsen saa ETS:n kotisivuille yrityksensä/yhteisönsä logon, josta on linkki kannattajajäsenen kotisivuille.

* Kannattajajäsen saa yhden Kehittyvä Elintarvike -lehden vuosikerran jäsenmaksua vastaan + halutessaan sen lisäksi 1-5 kestotilausvuosikertaa 50 % alennuksella.

* Kannattajajäsenten edustajat saavat 25 % alennuksen ETS:n järjestämiin maksullisiin seminaareihin.

Täytä kannattajajäsenlomake ja palauta se seuralle joko sähköpostitse, postitse tai faksilla. Hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa kokouksessaan; kokouksia pidetään noin 6 kertaa vuodessa.

 

Edellytykset ja jäsenten velvollisuudet

Seuran sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan korkeakoulututkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut pätevyytensä jollakin seuran toimintapiiriinkuuluvalla alalla. Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä seuran toimintapiiriin kuuluvaa alaa pää- tai ammattiaineena korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa opiskeleva henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä seuran pyrkimyksiä kannattava henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Varsinaisen jäsenen, nuoren jäsenen, eläkkeellä olevan jäsenen ja kannattajajäsenen valitsemisesta päättää seura kokouksessaan, jos hallitus on puoltanut hakemusta. Nuorijäsen voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi loppututkinnon suoritettuaan.

Seuran jäseneksi ehdotettava antaa seuraan pyrkiessään tarvittavat henkilötiedot. Varsinaisen jäsenen, nuoren ja eläkkellä sekä kannattajajäsenenä olevan jäsenen tulee vuosittain suorittaa vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.

 

Yhteystiedot:

Elintarviketieteiden Seura ry

PL 115

00241 Helsinki

sähköposti: info(at)ets.fi