6§ Jäsen eroaa seurasta paitsi kuoleman kautta 1. tekemällä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen eroamisilmoituksen tai ilmoittamalla eroamisestaan suullisesti seuran kokouksessa, 2. seuran erottamana, jos hallitus yhdistyslain 14 §:ssä mainituin perustein ehdottaa erottamisesta ja jos 4/5 seuran kokouksessa olevista äänivaltaisista jäsenistä niin päättää.

 

Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä, tulkitaan se eroksi seurasta.

 

Jäsen voi tehdä kirjallisen ilmoituksen erostaan sähköpostitse osoitteeseen info@ets.fi

TAI 

kirjeitse osoitteeseen

ETS ry

PL 115

00241 Helsinki