Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ)

Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston (ATJ) tavoitteena on edistää ja kehittää elintarvikkeiden aistittavaan laatuun liittyvää tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta tiedottamalla jäsenistölleen alaan liittyvistä kotimaisista ja ulkomaisista kursseista, ja kongresseista ja järjestämällä alaa koskevia seminaareja, teemapäiviä ja ekskursioita.

Jaoston jäseneksi voi ilmoittautua Elintarviketieteiden Seuran jäsen, joka toimii aistinvaraisen tutkimuksen alueella tai on siitä erityisen kiinnostunut.

Aistinvaraisen arvioinnin sanasto

Lataa itsellesi Aistinvaraisen arvioinnin sanasto pdf-muodossa.

 

ATJ:n johtoryhmä 2018

 

Terhi Pohjanheimo, FT, puheenjohtaja

Aistila / Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

20014 Turun yliopisto

p. 040 5929 732

terhi.pohjanheimo(at)utu.fi

 

Pauliina Ojansivu, FM, sihteeri

Turun yliopisto

pauliina.ojansivu(at)utu.fi

 

Maija Greis, ETM

Valio Oy

maija.greis(at)valio.fi

 

Elina Laaksonen, ETM

elina.laaksonen(at)gmail.com

 

Oskar Laaksonen,FT

Turun yliopisto

oskar.laakonen(at)utu.fi

 

Mariia Leskelä, ETM

Mariia.leskela(at)gmail.com

 

Taru Nuorkivi, elintarvikeinsinööri

Vaasan Oy

taru.nuorkivi(at)vaasan.com

 

Mari Riuttala, ETM
Foodwest Oy

mari.riuttala(at)foodwest.fi

 

Laila Seppä, ETT, DI 
Helsingin yliopisto

laila.seppa(at)helsinki.fi

 

Kari Solala, ETM

Makery Oy

kari.solala(at)makery.fi

 

Tuomo Tupasela

Luonnonvarakeskus (Luke)

tuomo.tupasela(at)luke.fi

 

Jutta Varis, ETM
Helsingin Yliopisto

jutta.varis(at)helsinki.fi