Elintarviketieteiden Seura ry

Elintarviketieteiden Seura r.y. (ETS) on Elintarvikealan tutkimuksen, kehityksen, koulutuksen sekä ammattilaisten yhdysside. Vuonna 1947 perustettu Elintarviketieteiden Seura r.y. (ETS) on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää ja kehittää koko elintarvikeketjun tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja koulutusta sekä lisätä jäsenten yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa.

 

JÄSENHANKINTA -KAMPANJA ON KÄYNNISSÄ 

Tule ja kutsu jäseneksi!

Elintarviketieteiden seuran jäsenet kertovat, että seura on
- Hieno mahdollisuus verkostoitua
- Kanava etsiä tietoa
- Väylä tutustua alaan. 

Lisää kampanjasta välilehdellä. 

 

Alan ammattilaiset 

ETS:ssä on noin 1000 henkilöjäsentä. Pääosa jäsenistä on korkeakoulututkinnon suorittaneita elintarvikealan ammattilaisia. He toimivat usein hyvinkin vastuullisissa tehtävissä, kuten tutkimus- ja kehitysjohtajina, tuotekehityspäälliköinä, markkinoinnin esimiehinä, tuote- ja laboratoriopäälliköinä sekä tuotekehittäjinä.

Seuran julkaisema Kehittyvä Elintarvike -lehti on suomalainen elintarvikealan ammattijulkaisu ja toimii alan keskustelufoorumina. Lehdessä käsitellään ajankohtaisia elintarvikealan kysymyksiä. Lehteä lukevat seuran jäsenten lisäksi muut elintarvikealan ammattilaiset mm. yritysjohto, valvontaviranomaiset, terveydenhoitoalan henkilöstö sekä opetus- ja koulutusalan henkilöstö.

 

Elintarviketieteiden Seuran 70-vuotisjuhlaliite löytyy tästä.