JÄSENHANKINTAKAMPANJA ON KÄYNNISSÄ 

ILoveRuokatiede -kampanja

 

Tule ja kutsu jäseneksi!

Elintarviketieteiden Seuran jäsenet kertovat, että seura on
- Hieno mahdollisuus verkostoitua
- Kanava etsiä tietoa
- Väylä tutustua alaan. 

Elintarviketieteiden Seuran jäsenhankintakampanjan teemana on ”I Love Ruokatiede – 1 000 tarinaa". Kampanjan teema kuvastaa seuran toiminnan moninaisuutta – seurassa on 1 000 erilaista jäsentä ja jokaisella heistä on oma tarina toiminnastaan ruoka-alalla.

 

JÄSENHANKINTA-KAMPANJAN SÄÄNNÖT 

 

Kuka saa osallistua? 

Kaikki saavat osallistua uusien jäsenten hankintaan. 

Haastamme jokaisen jäsenen mukaan vahvistamaan joukkoamme ja hankkimaan uusia jäseniä! Jäsenet ovat osa uudistuvaa ja elinvoimaista järjestöä.

 

Mitä on palkintona? 

Hankkimalla uusia jäseniä osallistut jäsenhankintakilpailuun, jossa voit voittaa lippulahjakortteja ETS:n maksuullisiin tilaisuuksiin. Lippulahjakortteja annetaan neljästi vuoden aikana. Eniten jäseniä hankkinut palkitaan lippulahjakortilla maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa.

Varmistat osallistumisesi kilpailuun pyytämällä jäseneksi liittyvää henkilöä lisäämään yhteystietosi jäsenhakemuslomakkeeseen. 

 

Kampanja-aika: 

Jäsenhankintakampanja on auki vuoden 2018 loppuun. 

 

Materiaalia jäsenhankintaan:

Materiaalia kampanjaa varten lähetetään uutiskirjeellä, muun muassa I Love Ruokatiede -kirje kollegoille ja opiskelutovereille lähetettäväksi. 

 

Elintarviketieteiden Seura ry (ETS) on Suomen suurin elintarvikealan yhdistys.

 

TEHTÄVÄ

Seuran tehtävä on yhdistää elintarvikealan ammattilaiset sekä edistää elintarvikealan tutkimustiedon monipuolista soveltamista käytäntöön. Seura tarjoaa jäsenilleen useita erilaisia yhteistyön muotoja: jaostojen toimintaa, seminaareja, yritysvierailuja sekä monipuolisen elintarvikealan ammatti- ja tiedelehden.

 

TAVOITE

Seuran tavoitteena on olla aktiivinen, elinvoimainen ja haluttu kohtaamispaikka elintarviketieteistä ja alan kehittämisestä kiinnostuneille.

 

JÄSENET 

Seuralla on noin 1 000 henkilöjäsentä ja 40 kannattajajäsentä. Sekä henkilö- että kannattajajäsenmäärään haetaan kasvua, joka mahdollistaa seuran palveluiden kehittämisen.

Jäsenmaksuun kuuluu Kehittyvä Elintarvike -lehden vuosikerta. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Lehti on suomalainen elintarvikealan ammattijulkaisu ja se toimii myös alan keskustelufoorumina. Lehdessä käsitellään ajankohtaisia elintarvikealan kysymyksiä ja sitä lukevat seuran jäsenten lisäksi monet muut elintarvikealan ammattilaiset, mm. yritysjohto, valvontaviranomaiset, terveydenhoitoalan henkilöstö sekä opetus- ja koulutusalan henkilöstö.

Lisäksi jäsenistölle lähetetään uutiskirjeitä, joissa kerrotaan sekä seuran tapahtumista että muista elintarvikealan tilaisuuksista.

 

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Täytä jäsenhakemuslomake ja palauta se sähköpostilla osoitteeseen info(a)ets.fi tai postitse (ETS ry, PL 115, 00241 Helsinki). Hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa kokouksessaan; kokouksia pidetään noin joka toinen kuukausi.

 

Jäsenmaksun suuruus 2018

Työelämässä oleva jäsen 65 €

Työelämän ulkopuolella oleva jäsen 35 € (esim. opiskelija tai eläkeläinen)

Kannattajajäsen 200 € (korkeintaan 20 henkilön organisaatio) ja 500 € (yli 20 henkilön organisaatio)

 

Kannattajajäsen

Elintarviketieteiden seuran kannattajajäsenedut

* Kannattajajäsenestä tehdään esittelyjuttu Kehittyvä Elintarvike -lehteen.

* Kannattajajäsen saa ETS:n kotisivuille yrityksensä/yhteisönsä logon, josta on linkki kannattajajäsenen kotisivuille.

* Kannattajajäsen saa yhden Kehittyvä Elintarvike -lehden vuosikerran jäsenmaksua vastaan + halutessaan sen lisäksi 1-5 kestotilausvuosikertaa 50 % alennuksella.

* Kannattajajäsenten työntekijät saavat 25 % alennuksen ETS:n järjestämiin maksullisiin seminaareihin.

Täytä jäsenhakemuslomake ja palauta se seuralle joko sähköpostitse ja postilla. Hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa kokouksessaan; kokouksia pidetään noin 6 kertaa vuodessa.

 

Edellytykset ja jäsenten velvollisuudet

Seuran sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan korkeakoulututkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut pätevyytensä jollakin seuran toimintapiiriinkuuluvalla alalla.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä seuran toimintapiiriin kuuluvaa alaa pää- tai ammattiaineena korkeakoulussa opiskeleva henkilö. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä seuran pyrkimyksiä kannattava henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Jäsenen tulee vuosittain suorittaa vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.

 

SEURAN JAOSTOT JA PAIKALLISSEURAT

Seuralla on viisi tiedejaostoa, yksi aluejaosto ja yksi alueseura. Seuraan liittyessä voi liittyä myös yhteen tai useampaan jaostoon ilman erillismaksua. 

Jaostot ovat Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ)
Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ)
Elintarvikehygienian jaosto (EHJ)
Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto (ETMJ)
Prosessitekninen jaosto (PTJ).
Aluejaostona toimii ravitsemuspainotteinen Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ)
Alueseurana Turun elintarviketutkijain Seura ry (TETS). 

Jaostojen tavoitteena on edistää ja kehittää elintarvikkeisiin liittyvää tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta tiedottamalla jäsenistölleen alaan liittyvistä kursseista ja kongresseista sekä järjestämällä alaa koskevia seminaareja, teemapäiviä ja ekskursioita. Monet seuran jäsenet ovat aktiivisia jaostoissa. Vapaaehtoistyöntekijöitä on noin 70.