Jaostot

Elintarviketieteiden Seuran jaostot levittävät oman erikoisalansa tietoutta, järjestävät seminaareja, teemapäiviä, retkiä ym. tapaamisia; käytännössä seura toimii aktiivisimmin juuri jaostojensa kautta. 

Vanhimmat erikoisjaostot Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ) ja Elintarvikehygienian jaosto (EHJ) perustettiin jo 1980-luvun puolivälissä. Kaksi jaostoa syntyi vuonna 2000, kun Elintarvikeanalytiikkajaosto (EAJ) ja Prosessitekninen jaosto (PTJ) aloittivat toimintansa. Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ) perustettiin ystävänpäivänä 14.2.2005. Uusin Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto (ETMJ) perustettiin helmikuussa 2009. Lisäksi seuralla on yksi paikallisseura: Turun Elintarviketutkijain Seura (TETS), joka toimii Turun talousalueella.